วิธีคืนเงินให้ลูกค้า สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

วิธีการขอคืนเงินให้ลูกค้า
การที่จะขอคืนเงินได้ก็เนื่องจากเป็นรายการที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ของ Omise ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือลูกค้าต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ ดังนั้น เมื่อลูกค้าได้ชำระด้วยบัตรเครดิตแล้ว แต่ต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ ให้ลูกค้าแจ้งหมายเลขสั่งซื้อให้ทราบ จากนั้นค่อยทำการขอคืนเงิน โดยวิธีการขอคืนเงินให้ทำดังนี้
เข้าสู่ระบบแล้วให้เปิดร้านอาหารขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ “บัญชี” แล้วให้เลือกรายการที่ยังไม่ชำระเงิน คลิกที่ “ดู”
จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายการใช้บัตรเครดิตของลูกค้า ดังรูป

วิธีการขอคืนเงิน

 

ให้คลิกที่ปุ่ม “แจ้งขอคืนเงิน” ที่รายการที่ต้องการทำเรื่องของคืนเงินให้ลูกค้า
จากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อเป็นการยืนยันรายการ ดังรูป

วิธีการขอคืนเงิน

 

เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิกที่ “ยืนยันและขอคืนเงิน” ดังรูป

วิธีการขอคืนเงิน

 

เมื่อยืนยันการขอคือเงินแล้วหน้าจอจะแสดง ดังรูป

วิธีการขอคืนเงิน

 

จากนั้นเมื่อกลับมาที่หน้าปกติ จะพบรายการที่ขอคือเงิน ดังรูป

วิธีการขอคืนเงิน

 

หากต้องการยกเลิกการขอคืนเงินให้คลิกที่ปุ่ม “ดู” จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายการ ดังรูป

วิธีการขอคืนเงิน

 

ให้คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการขอคืนเงิน” เพื่อทำการขอคืนเงิน
เมื่อระบบ M Food ได้รับข้อมูลแล้วจะแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบ และจะดำเนินการให้ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อผู้ดูแลระบบดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการส่งอีเมล์แจ้งให้ลูกค้าทราบ พร้อมกับเปลี่ยนสถานะ การคืนเงินให้ ดังแสดงในรูป

วิธีการขอคืนเงิน

 

จะพบว่าจำนวนเงินจะกลายเป็น 0 บาท ซึ่งระบบจะไม่นำมาคิดค่าธรรมเนียมกับร้านอาหาร และเมื่อคลิกเข้าไปดูจะพบรายการที่ถูกคืนเงิน ดังรูป

วิธีการขอคืนเงิน

 

เมื่อระบบคืนเงินให้ลูกค้าไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ ดังนั้น ก่อนทำเรื่องการขอคืนเงินให้ลูกค้าต้องแน่ใจแล้วว่าต้องการคืนเงินให้ลูกค้าจริง ๆ

 

© 2018 M Food Service. โปรแกรมร้านอาหาร สำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม | Developed by m2010thai.com