10%
ลด
ชา Tea (Hot)
(เครื่องดื่ม / ชา, กาแฟ)
ราคา : ฿40 ฿36 , ลด : 10%
ขนาด : Small (แก้ว)

© 2018 M Food & Restaurant. โปรแกรมร้านอาหาร สำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม | Developed by m2010thai.com