12.5%
ลด
ข้าวผัด
(ทั่วไป / ผัด, ทอด, คั่ว)
ราคา : ฿40 ฿35 , ลด : 12.5%
ขนาด : จานเล็ก (จาน)

...

-400%
ลด
ข้าวผัด
(ทั่วไป / ผัด, ทอด, คั่ว)
ราคา : ฿10 ฿50 , ลด : -400%
ขนาด : กลาง (จาน)

...

ข้าวผัด
(ทั่วไป / ผัด, ทอด, คั่ว)
ราคา : ฿120150200 ฿0
ขนาด : เล็ก/กลาง/ใหญ่ (จาน)

...

© 2024 M Food Service. โปรแกรมร้านอาหาร สำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม | Developed by m2010thai.com