เซ็ตกุ้งดองซีอิ๊ว (เล็ก)
(อาหารญี่ปุ่น / ทั่วไป)
ราคา : ฿129
ขนาด : เล็ก (เซ็ต)

มาดองกิ

ใน 1 เซ็ตประกอบไปด้วย

- ก...

© 2024 M Food Service. โปรแกรมร้านอาหาร สำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม | Developed by m2010thai.com